Bademci YÖKDİL

YÖKDİL İngilizce Sınavında Soru Tipleri ve Soru Sayıları

YDS’de olan iki soru tipi YÖKDİL’de yok. Birincisi karşılıklı konuşma soruları. İkincisi ise İngilizce cümlenin en yakın İngilizce karşılığını bulmamız gereken restatement soruları. Ayrıca YDS’yle kıyasladığımızda YÖKDİL’de bazı soru tipleri daha çok sayıda çıkıyor. Örneğin, YÖKDİL’in çeviri soru sayısı 12 adet, YDS’nin ise 6 adet. Bu, avantajlı bir durum. Fakat YÖKDİL’deki bağlaç soru sayısı (13 adet) YDS’den 5 fazla. Bağlaçları bilmeden (ya da sadece Türkçe karşılıklarını bilerek) YÖKDİL’de kalem oynatmak pek mümkün görünmüyor. Tablo 2’de YÖKDİL İngilizce sınavındaki soru tipleri ve dağılımlarını verdik. Gramer sorularını edat ve phrasal verb sorularından neden ayırdığımızı ise Tablo 2’nin altında açıkladık. İncelemeniz yararınıza olacaktır.

Tablo 2: YÖKDİL İngilizce Sınavında Soru Tipleri ve Soru Sayıları

* işaretli soruların sayısı sınavdan sınava küçük değişiklikler gösterebilir. Örneğin, bir sınavda edat sorularının sayısı 3’ten 4’e çıkabilir. Phrasal verb sorularının sayısı ise 2’den 1’e inebilir.

** Bazı kaynaklar edat ve phrasal verb’leri gramer konusuna dâhil etmektedir. Temelde doğru olmakla birlikte bu iki kelime türü tense’lerden ya da bağlaçlardan farklıdır. Örneğin, tense’leri öğrenirken neden-niçin sorularını sorarsınız. Bir tense hangi zaman aralığında kullanılır, hangi yardımcı fiilleri alır, deneye-yanıla öğrenirsiniz. Edat ve phrasal verb’leri ise ancak ezberleyebilirsiniz.
Sonuç: Gramerdeki başarınızı doğru belirlemek istiyorsanız, bu iki kelime türünü hesaba katmayınız.

Çok önemli not: YDS / E-YDS ve YÖKDİL’de iki adet cloze test vardır. Hani şu paragrafın farklı yerlerinde boşluk bırakılan soru türü. (YDS ve E-YDS’de 17-26’ncı, YÖKDİL’de ise 21-30’uncu sorular.) Bu bölümde verilen iki paragrafta kelime, edat ve gramer bilgisini sınayan toplam 10 soru bulunur. Biz, o soruları türlerine göre ayırıp yukarıdaki listede ilgili bölümlere ekledik. Örneğin, cloze test içinde yer alan 2 kelime sorusunu tablonun başındaki ana kelime grubuna ekledik. Doğrusu budur çünkü cloze test gramerden, kelimeden apayrı bir bilgiyi sınamaz.
Sonuç: Gramer ve kelimedeki başarınızı doğru belirlemek istiyorsanız, cloze test’leri ayrı bir soru türü olarak değerlendirmeyiniz.

YÖKDİL İngilizce Sınavında Her Soru Türü İçin Ayrılması Önerilen Süre için bkz. YÖKDİL Nedir? dosyamız.
( https://bademciyokdil.com/yokdil-nedir/#yokdilkacsoru).