Bademci YÖKDİL

 

YÖKDİL’e kimler girebilir?

♦ Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

 Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyen adaylar. (Eğer lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyorlarsa.)

 Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan ataması yapılacak olanlar.

 Öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi gibi öğretim elemanı kadrolarına başvurmak isteyen adaylar.

Bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen adaylar.

 Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

 Tıpta, Diş Hekimliğinde veya Eczacılıkta Uzmanlık Sınavlarına girecek olan adaylar.

 Akademik yükseltme için başvuruda bulunmak isteyen adaylar.

 Belirli bir dil yeterliliğine sahip olduklarını belgelemesi gereken akademisyenler.

 Yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler. (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da. Öneri: Amacınız sadece düzeyinizi belirlemek ise, YDS’yi tercih edin. Geçerliliği çok daha fazladır.)

Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler! Lisansüstü eğitime devam etmek istediğiniz enstitüye doğrudan şu soruyu sorunuz. “Lisansüstü programları için YÖKDİL sınav sonucu talep ediyor musunuz? Ediyorsanız, bunun şartları nelerdir?”

YÖKDİL’e kimler giremez?

Aslında bu soruyu, “YÖKDİL puanı hangi tür başvurularda geçerli değildir?” diye sormak lazım. Çünkü YDS’ye girebilen her aday YÖKDİL’de de şansını deneyebilir. Ancak YDS puanı ile yapabileceği bazı başvuruları, YÖKDİL puanı ile yapamaz. Örneğin, yabancı dil tazminatında YÖKDİL puanı geçmiyor. O halde, bu amaçla YÖKDİL’e giren bir aday boşuna zahmet etmiş olacaktır. YÖKDİL puanının hangi tür başvurularda geçerli sayılmadığını aşağıdaki listede sıraladık. Bu basit liste inanın çok önemli çünkü… YÖKDİL’in, ihtiyacınız olan alanda size başvuru hakkı verip vermeyeceğini buradan öğrenebileceksiniz.

 Yurt dışında eğitim (TÜBİTAK) başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

 Çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemesi gereken adaylar.

Türk Silahlı Kuvvetleri dâhil, kamu kurumlarında çalışmakta olup dil tazminatı almak isteyenler. Ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen adaylar.

 Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcılar.

 Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

 Öğretmenlik ataması için KPSSP120 (yabancı dil ağırlıklı) puana ihtiyacı olan adaylar.

 Uzman yardımcılığı kadrosundan uzman kadrosuna ataması yapılacak adaylar.

 


Devamı 1 <-2-> 3 4 5 6 7